Blogs

Auteur(s)

ADN(R) 7.2.3.7.2 Geloste of lege ladingtanks, die andere als de onder 7.2.3.7.1 genoemde gevaarlijke stoffen hebben bevat, mogen tijdens de vaart met behulp van geschikte ventilatie-inrichtingen worden ontgast, mits de tankdeksels zijn gesloten en de afvoer van het gas/luchtmengsel via vlamkerende inrichtingen, die een duurbrand kunnen doorstaan, plaatsvindt.

Op 29 april j.l zijn de nieuwe voorschriften voor de beveiliging van luchtvracht in werking getreden.  Opgemerkt wordt dat deze voorschriften gelden voor alle luchtvracht, dus niet alleen voor gevaarlijke stoffen!

Voor de verladers van luchtvracht zijn de volgende wijzigingen van belang:

1.    Status bekende afzender

Auteur(s)

Middels een bekendmaking aan de scheepvaart heeft het havenbedrijf Basel een verbod opgelegd ten aanzien van het gebruik van diverse koppelingen conform DIN 14301 en DIN 14302 bij de overslag van restlading van gevaarlijke stoffen. Hiermee wacht het havenbedrijf de totstandkoming van internationale regels op dit gebied niet af.

Auteur(s)

Onlangs was er een discussie met betrekking tot de tekst in het ADN(R) randnummer 7.2.4.25.4 en het VBG (Regeling vervoer over de Binnenwateren Gevaarlijke Stoffen) bijlage 3. Het ging om een discussie omtrent de interpretatie van Artikel 2 van het VBG: 7.2.4.25.5 - De bij het laden naar buiten tredende gas/luchtmengsels moeten via een dampretour- of compensatieleiding naar de wal worden teruggevoerd indien in hoofdstuk 3.2

Auteur(s)

Tijdens de komende IMO (International Maritime Organization) vergadering van DSC (Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid cargoes and Containers) welke van 13 tot 17 september in Londen zal plaatsvinden zal een omvangrijk document van het  Marine Accident Investigators International Forum (MAIIF) behandeld worden.