Blogs

Auteur(s)

Op maandag 5 september heeft Nederland formeel de Multilaterale overeenkomst ADN/M 002 ondertekend. Deze overeenkomst conform ADN 1.5.1 betreft de indelingscriteria van stookolie. 

Auteur(s)

De binnenvaart is al geruime tijd bezig om op het gebied van emissies een verdere noodzakelijke stap te maken om ook in de toekomst de meest duurzame vervoersmodaliteit te zijn. Ondanks het feit dat er tegenwoordig steeds meer verladers in de noodzakelijke multimodale gedachten meegaan, is het hard nodig om ook mee te gaan in het duurzaamheidvraagstuk, gelet op de wensen van de verladers, overheden en consumenten.

Auteur(s)

In hoofdstuk 8.2 van het ADN staan de opleidingseisen van de deskundigen beschreven. Een deskundige is een persoon die een speciale kennis bezit van het ADN.

Auteur(s)

Twee jaar geleden heeft CEFIC een wijzigingsvoorstel bij het ADN overleg in Geneve ingebracht waarin het gebruik van een bijboot als tweede vluchtweg prominenter in de tekst van het ADN opgenomen zou moeten worden. In het ADNR was een bijboot eerder uit de tekst gehaald gelet op het feit dat het varende bedrijfsleven en overheden de mening waren toebedeeld dat een bijboot niet als tweede vluchtweg kan fungeren.

Auteur(s)

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) besteedt vanaf juli 2011 tot juli 2012 bij gevaarlijke stoffen bedrijven tijdens bedrijfsinspecties extra aandacht aan het onderwerp veiligheidadviseur.