Blogs

Auteur(s)

De eerste officiële multilaterale overeenkomst (M001) op het gebied van het ADN tussen Duitsland en Nederland zal vooralsnog met maximaal 1 jaar verlengd worden tot eind 2012. Duitsland en Nederland hebben eind 2010 M001 ondertekend, en recentelijk de M003. Deze M003 zorgt voor de verlenging tot eind 2012.

Auteur(s)

Het CBRB is nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid en vertegenwoordigt via de Europese overkoepelende organisatie (de Europese Binnenvaart Unie) een groot deel van de sector bij relevante commissies in Brussel (EU), Straatsburg (CCR) en Genève (UNECE). Op nationaal niveau is het CBRB vanaf het begin betrokken geweest bij de werkgroep basisnet Water, die invulling geeft aan de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uit 2007. De risicocontouren op het gebied van externe veiligheid zien er vooralsnog zeer gunstig uit.

De komende CTGG-Voorlichtingsdag (Utrecht, 25 november) is op een industriële locatie. Naast het Amsterdam-Rijnkanaal, naast de spoorverbinding Amsterdam – Utrecht en op kleine afstand van rijksweg A2, op het bedrijventerrein Lage Weide/Maarssen.

Auteur(s)

Bij de aanvang van het vierde kwartaal van 2011 wil ik een paar gedachten met u delen over de huidige stand van zaken op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Gelet op het jaargetijde een natuurlijk moment om te zien hoe het dit jaar tot nu toe is gegaan en wat er nog komt.

Voor de CTGG was het het zesde jaar in rij dat vooral het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen onze aandacht opeiste. Het gaat nu bijna uitsluitend nog over het spoor-gedeelte van het Basisnet. Dit is in de afrondingsfase.

Auteur(s)

Wilt u bijgesproken worden over alle actuele zaken op het gebied van het Transport van gevaarlijke goederen? Bezoek dan de CTGG voorlichtingsdag!


Op vrijdag 25 november verzorgt de CTGG in samenwerking met Gevaarlijke Lading (Sdu Uitgevers) haar jaarlijks terugkerende informatiedag.