VBG - Regeling vervoer over de binnenwateren gevaarlijke stoffen gepubliceerd

Auteur(s)

Door een wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van ge-vaarlijke stoffen (VBG) in verband met de inter-nationale en Europese verplichtingen van Neder-land is de regeling op 26 juni jl. in de Staatcourant gepubliceerd. Het gaat om diverse verplichtingen.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren