Toename gebruik Ethanol reden voor extra aandacht brandbestrijding

Auteur(s)

De wereldwijde toename van het gebruik van de zeer brandbare stof Ethanol (waaronder het gebruik in E10, E85 en E95 brandstoffen) en dus ook de toename van het transport en opslag van dit product was voor de "Ethanol Emergency Response Coalition" in de Verenigde Staten aanleiding om meer aandacht te schenken aan de brandbestrijdingsaspecten van deze "nieuwe" brandstoffen. Mede aanleiding hiervoor was ook de sterke toename van het aantal grote brandgerelateerde incidenten met Ethanol.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren