Terugblik op het incident met de mv "DG Harmony"

Auteur(s)

Het transport door middel van containers neemt nog altijd toe en zo ook het transport van gevaarlijke stoffen in containers. Men schat dat gevaarlijke stoffen 20% van al het mondiale containertransport uitmaakt. In Nederland wordt jaarlijks 180 miljoen ton gevaarlijke stoffen vervoerd (exclusief cabotage en derde-landenvervoer). De Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen houdt rekening met een toename van het transport over water van gevaarlijke stoffen met maar liefst 40 procent.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren