Samenwerken binnen CTGG aan veilig vervoer gevaarlijke stoffen

Print     PDF

Anno 2018 is het vervoer van gevaarlijke stoffen nog steeds voer voor mooie krantenkoppen. Geen vervoerswijze wordt gespaard; een journalist kan overal een vinger op de zere plek leggen. Een beknopte selectie van de afgelopen maanden op basis van een simpele google zoekopdracht:
“Bewoners schrikken van plan pijpleidingen met gevaarlijke stof onder woonwijk”, “Gevaarlijke stoffen niet meer Den Haag in via Utrechtsebaan”, “Verdubbeling meldingen bij transport gevaarlijke stoffen”, “Ontsporing ketelwagen Zeeland door gebreken aan spoor”, “Vanaf 2020 landelijk verbod op varend ontgassen voor binnenvaart”.

De maatschappij verandert. We hebben te maken met een enorme bouwopgave om te wonen en werken. We moeten onze ecologische voetafdruk verkleinen, terwijl de bevolking groeit. We moeten kijken naar alternatieve energiebronnen en de afspraken uit het ‘Parijs akkoord 2015’ nakomen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Uitdagingen waar de chemische sector een grote bijdrage aan gaat leveren. 

De druk op het vervoer van gevaarlijke stoffen of beter gezegd ‘essentiële ingrediënten’ is altijd al groot geweest, maar zal alleen maar verder toenemen. De maatschappij verlangt dat het vervoer zo onzichtbaar en veilig mogelijk gebeurt. Producenten, vervoerders, op- en overslagbedrijven en afnemers doen daarvoor hun uiterste best. Daarom werken zij samen binnen de CTGG om de veiligheid op hoog niveau te houden.

De CTGG-dag is hét jaarlijkse door CTGG en Sdu/Gevaarlijke Lading georganiseerde event waar vakgenoten en experts uit de gevaarlijke stoffen wereld bijeenkomen om kennis te delen en bijgesproken te worden over actuele onderwerpen uit het veld.  Maar ook discussiëren en netwerken is hier mogelijk. Op het programma dit jaar staan natuurlijk de tweejaarlijkse wijzigingen in de vervoersvoorschriften voor de weg en het water (ADR, ADN, IMDG), de problematiek rondom druppellekkages en de risico’s van alternatieve brandstoffen. Maar ook de laatste stand van zaken rondom het ontgassen van binnenvaartschepen en de toepassing van eCall bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen komen aan bod. 

We hopen u op vrijdag 30 november in Den Haag te mogen verwelkomen. Meer informatie over het programma en inschrijven kan via de website van de CTGG .

Pieter G. Wildschut en Thomas Reitsma zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de CTGG

Op de CTGG-dag verschijnt ook het CTGG-nummer van Gevaarlijke Lading, inclusief de jaarposter met de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving.