Regeling Vervoer Gevaarlijke stoffen Zeeschepen (RVGZ) gepubliceerd

Auteur(s)

IMO dscEr is lang uitgekeken naar de publicatie van de gewijzigde Regeling Vervoer Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen (RVGZ). Op 3 december jl. is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant en op 5 december is de regeling in werking getreden.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren