Pieter G. Wildschut (CTGG): Knellende regels gevaarlijke stoffen tonen tekortkomingen paradepaardje ex-minister

Print     PDF

Regelmatig krijg ik de vraag hoe we het programma van de jaarlijkse Voorlichtingsdag van de CTGG bepalen. Wel nu, dat programma vult zich voor een groot deel als vanzelf. Bij de plenaire vergadering van de CTGG met alle leden en de aangeslotene (VVA) bespreken we wat secretaris en voorzitter zelf bedacht hebben of van anderen hebben ‘meegekregen’. De onderwerpen en de sprekers gaan vaak hand en hand. Zelden doen we vergeefs een beroep op iemand om een bijdrage te leveren op de Voorlichtingsdag. Mooi voorbeeld hiervan dit jaar is Interstream Barging. Een simpel telefoontje met drie zinnen uitleg waren voldoende om van René Overveld de toezegging te krijgen dat zijn bedrijf komt vertellen over hoe zij zich voorbereiden op het geval dát …

Niet alleen een goede voorbereiding met de inzet van velen, een goede inhoud van de presentaties en een aardige locatie vormen een garantie voor een geslaagde dag. Ook de opkomst en inbreng van de aanwezigen bepalen of de dag nuttig was. We zien de laatste jaren dat de opkomst stabiel is, met een sterke kern van vaste bezoekers. In die groep zitten heel wat mensen die in hun bedrijf (de veiligheids)eenlingen zijn die zich door hun collega’s maar slecht begrepen voelen in hun voortdurende zorg voor veiligheid bij het vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Zoals mijn voorganger al vaststelde, dan is er tenminste één dag per jaar waar ze zich onder soortgenoten bevinden: de CTGG Voorlichtingsdag. Naast deze vaste kern ontvangen we graag ook hen die niet jaarlijks komen, of zelfs voor de eerste keer. Mogelijk is het een idee uit deze groep meer deelnemers te krijgen door meer reuring te creëren en catchy lines te gebruiken. Afgelopen weekend bedacht ik hoe zoiets eruit zou moeten zien; hieronder een poging:

  • Knellende regels vervoer gevaarlijke stoffen per binnenvaart.
  • Spoorvervoer toont tekortkomingen van de wet Basisnet.
  • Opslag gevaarlijke stoffen niet eenvoudiger geworden.
  • Paradepaardje (ex-)minister Schultz nader bekeken.
  • Mocht het toch fout gaan .... hoe een transportbedrijf zich voorbereidt.

Wordt de titel van mijn blog nu wat duidelijker? Jawel, ik heb enigszins valsgespeeld om de aandacht te trekken! Maar of dit nu de aantrekkingskracht van de CTGG-dag vergroot of juist weerstand oproept vanwege aandachttrekkerij, moet u maar beoordelen. In ieder geval staat zoals altijd de inhoud en actualiteit voorop in het programma van de Voorlichtingsdag. Vanuit de doelstelling om vele van de bedrijven die we vertegenwoordigen, iets interessants te bieden op het gebied van veiligheid bij gevaarlijke stoffen. Interessant voor nu of in de nabije toekomst.
Tot ziens op vrijdag 24 november in Maarssen!

Pieter G. Wildschut, voorzitter Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

Programma en inschrijven CTGG-dag 2017