ICAO verpakkings instructies - de stand van zaken

Auteur(s)

Enige tijd geleden is bij de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een omvangrijk project van start gegaan welke de verpakkings instructies voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht grondig zal gaan herzien. Men tracht hiermee een aantal zaken te realiseren waaronder het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid alsmede een verdere harmonisatie tussen de UN model regulations.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren