Harmonisatie diverse wijzigingen 16e editie Model Regul-ations en 49 CFR

Auteur(s)

Naar aanleiding van diverse vergaderingen van de United Nations Sub-Committee of Experts heeft de VS een "proposed rulemaking" gepubliceerd met alle voorgestelde wijzigingen. Verder wordt het Amerikaanse bedrijfsleven middels dit document verzocht binnen een afgekaderde tijdsperiode bezwaren en of opmerkingen in te dienen bij het "Department Of Transportation".


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren