Hackathon Blockchain: ‘hazardous materials transportation in a safe way’

Print     PDF

Wat krijgen we nu ... een blog in het Engels? Dat zou eigenlijk wel passen bij deze blog. Ik was namelijk afgelopen weekend in Groningen bij de grootste blockchain-hackathon van de wereld

Sfeerimpressie

In De suiker, een fabriekshal van 100 m X 100 m, twee verdiepingen, is een sfeer gecreëerd van inspiratie, van ongemak, en van energie. Je komt binnen in een donkere ruimte, stroboscopisch licht en onheilspellende psychidelische muziek. Een verdieping hoger is de grid, daar waar honderd tafels staan opgesteld voor de hackathonteams. Koffie, fruit, water staan 24/7 ter beschikking, op gezette tijden afgewisseld met pizza, rijst, cola en bier. Vijftienhonderd personen (de teams, de deskundigen, de facilitators, jury en stakeholders) rondlopend en zittend, werkend aan met name IT-concepten, codes en prototypes van datasharing-oplossingen. Een intens kantoorgeroezemoes vult de zaal, afgewisseld met muziek. De hal kent geen daglichttoetreding, continue projecties op de muur en qua sanitair misstaat een Franse camping uit de jaren negentig zeker niet, zowel qua faciliteiten als qua geur.

Datasharing voor hulpdiensten

Honderd teams uit 29 landen hadden 48 uur de tijd om aan een van de twintig ingediende datasharingvraagstukken (delen van data tussen verschillende partijen) te werken. Een van die vraagstukken betrof het delen van ladinginformatie in relatie tot vervoer van gevaarlijke stoffen: op welke wijze krijg je betrouwbare informatie tijdig bij de hulpdiensten, in geval van een ongeval, maar ook ter voorkoming ervan? Er blijken in de praktijk namelijk belemmeringen te zijn om vervoersdata te delen: privacy, concurrentie, en misschien ook wel handhaving. Vijf teams zijn hier mee aan de slag gegaan. Met collegae vanuit de Veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Rotterdam-Rijnmond stonden we met circa vijftien man sterk van vrijdag 10 uur tot en met maandag 16 uur paraat voor inhoudelijke support, inspiratie, jurering en uiteindelijk ook assistentie bij de uitwerking van een doorontwikkel- en prototypingplan.

Sensoren

‘Edgica’ kwam volgens de jury (VR’s, IFV, blockchainexperts) tot de beste oplossing, en won daarmee € 7500. Een oplossing waarin sensoren een rol spelen, waarin de blockchain een rol speelt en waarin de waardering van veiligheid (tokenization) een rol speelt. Via sensortechnologie worden data over het voertuig verzameld. Alleen als er iets misgaat, worden alle relevante data via blockchaintechniek beschikbaar gesteld aan de meldkamer en de vervoerder. Zie ook deze video.

Maandag zijn we met Edgica en stakeholders gaan werken aan vervolgstappen. Niet alleen op de inhoud, maar ook procesmatig: welke partijen kunnen/moeten we mee hebben in dit traject om tot een werkend prototype te komen?

Veiligheid vergroten

Voor mij was dit een prachtige ervaring. Een ervaring die ook weer duidelijk maakt dat innovatie vanuit en ontwikkelingen binnen de transportsector, de hulpdiensten kunnen helpen bij het verder vergroten van de veiligheid. Het kan goed zijn dat ik binnenkort bij een of meerdere van jullie op de lijn kom voor jullie hulp/bijdrage. Zie je al een mogelijke bijdrage voor jezelf, ik zou heel blij zijn als je je dan al even bij mij meldt.

We hebben allemaal puzzelstukjes in handen, maar de gehele puzzel leg je toch echt samen.

Nils Rosmuller is lector Transportveiligheid bij het IFV

In nummer 3-2019 van Gevaarlijke Lading, te verschijnen op 20 juni, komt een artikel over de innovatie van Edgica.

Rubriek