Calamiteitenbestrijding op het water moet beter

Auteur(s)

Het CBRB is nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid en vertegenwoordigt via de Europese overkoepelende organisatie (de Europese Binnenvaart Unie) een groot deel van de sector bij relevante commissies in Brussel (EU), Straatsburg (CCR) en Genève (UNECE). Op nationaal niveau is het CBRB vanaf het begin betrokken geweest bij de werkgroep basisnet Water, die invulling geeft aan de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uit 2007. De risicocontouren op het gebied van externe veiligheid zien er vooralsnog zeer gunstig uit.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren