Calamiteitenbestrijding op het water moet beter

Auteur(s)

Het CBRB is nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid en vertegenwoordigt via de Europese overkoepelende organisatie (de Europese Binnenvaart Unie) een groot deel van de sector bij relevante commissies in Brussel (EU), Straatsburg (CCR) en Genève (UNECE). Op nationaal niveau is het CBRB vanaf het begin betrokken geweest bij de werkgroep basisnet Water, die invulling geeft aan de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uit 2007. De risicocontouren op het gebied van externe veiligheid zien er vooralsnog zeer gunstig uit.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren