Blog Michael Zevenbergen (CBRB): Wijzigingsvoorstellen ADN: de aanhouder wint!

Print     PDF

Het ADN Safety Committee komt twee keer per jaar bij elkaar. Hier worden de beslissingen genomen over wijzigingsvoorstellen en de aanbevelingen die zijn gedaan door werkgroepen die door het Comittee zijn aangewezen. De voorstellen worden ingediend in officiële documenten, de zogenaamde INF-documenten en Working Documents.

Voor wie?

Vaak wordt bij deze bijeenkomsten vergeten dat aan boord van de schepen de echte “ADN-deskundigen” zitten en dat de regels bij  de praktijk moeten aansluiten. Een groot gedeelte van het ADN is bedoeld als operationele voorschriften voor de mensen aan boord. Het moet voor hen duidelijk zijn welke gevaarlijke stoffen er wel en niet en vooral ook onder welke voorwaarden veilig kunnen en moeten worden vervoerd.

Door wie?

Als we de wijzigingsvoorstellen van de afgelopen twee vergaderingen op een rijtje zetten (op basis van de 65 INF-documenten) komen we tot de volgende opsomming:
Binnenvaart (EBU/ESO) 12
Secretariaat                      8
Klassebureaus                  6
Ministerie Duitsland          6
Ministerie Nederland        3

Naast de INF-documenten waren er ook 53 Working Documents. Het is moeizaam maar o zo belangrijk de vele voorstellen op de voet te volgen. Een  heleboel voorstellen zijn echter van redactionele aard en gaan bijvoorbeeld over de bewoording in een van de ADN-talen, niet altijd relevant voor de vergadering en al helemaal niet voor de bemanning. Daar zou niet de hele vergadering met veertig personen mee bezig moeten zijn: totaal inefficiënt.

Leesbaarheid

Als binnenvaartvertegenwoordiging hebben we verbeteringsvoorstellen ingediend ter verduidelijking van de leesbaarheid en toepasbaarheid voor de gebruikers aan boord. Voor hen is het ADN natuurlijk voor een heel groot gedeelte geschreven. Vanuit de sector, enkele ADN-opleiders en op basis van eigen inzicht hebben we acht wijzigingen voorgesteld en gepresenteerd. Bijvoorbeeld: vervang in Deel 9 de term accumulator door accu. Immers, er is geen mens aan boord die begrijpt wat een accumulator is, maar iedereen kent een accu of een batterij. Je zult er maar op zakken tijdens je examen! Het ADN Safety Committee neemt hier rustig de tijd voor. Inclusief de tussentijdse vertalingen door de tolken zijn we zo een kwartier verder, waarna een delegatielid uiteindelijk zegt dat je van een ADN-deskundige wel mag verwachten dat hij weet dat het bij het woord accumulator om een accu gaat. Nee, ik start opnieuw geduldig mijn pleidooi en geef aan dat bijvoorbeeld een startaccu van een motor (die alleen buiten de ladingzone mag zijn geplaatst) accu wordt genoemd (in het Duits Batterie) en dat het Internationale verdrag zo niet overeenkomt met de praktijk aan boord. Oftewel: de tekst zou begrijpelijker worden als we deze term even aanpassen.

Een ander voorbeeld is het aanduiden van overgangsbepalingen in de tekst door bijvoorbeeld een teken of opmerking in de kantlijn. Dit wordt gezien als een heel goed idee. Maar dan komt het secretariaat dat aangeeft dat het wel heel veel werk is om dit bij te houden. Waarna er weer stemmen opgaan die zeggen dat je van een ADN-deskundige mag verwachten dat hij toch weet dat in ADN 1.6.7 de overgangsbepalingen zijn opgesomd, en dat je dit zo kunt vinden.
Ja, dat is waar… Ik haalde zelf mijn ADNR-diploma in 1995 én heb zelf jaren gevaren én vijf jaar de ADN-opleidingen gegeven. Ík kan ze daar inmiddels makkelijk vinden, voor mensen in de praktijk die niet dag en nacht met het ADN werken blijkt het soms toch lastig. En toch zijn er mensen van ministeries van andere landen die weten wat goed is voor het ADN. Deze academici, waarvan sommigen niets anders doen dan ADN, vergeten vaak dat wij goede vakmensen aan boord van de gevaarlijke-stoffenschepen hebben, die 1001 taken hebben. De meeste schippers zijn prima varensmensen met meestal een mbo- of lbo-opleiding. En zij hoeven maar één keer in de vijf jaar naar school om ‘opgefrist’ te worden voor hun kennis van het ADN. Een leesbaar reglement is dan wel onmisbaar.

Eind goed al goed

Van de acht voorstellen is er één direct aangenomen. Voor de andere zeven zijn we - ondanks dat we ze helder hadden gepresenteerd - gevraagd ze nader uit te werken en opnieuw als formeel Working Document in te dienen voor de volgende sessie. Grote kans dat dit in augustus alsnog zal worden aangenomen. Dus we blijven gaan voor een praktisch toepasbaar en voor iedereen goed leesbaar ADN. De aanhouder wint!

Michael Zevenbergen is secretaris Gevaarlijke stoffen en Veiligheid bij het CBRB