Atsma: meer mogelijkheden om zelf in te grijpen bij slechte nalevers

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen dinsdag tijdens het Algemeen overleg Externe veiligheid in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij meer doorzettingsmacht wil voor de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). ILT is ontstaan na de samenvoeging van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Als het gaat om de omgevingsvergunningen en het Brzo heeft deze nieuwe inspectie geen directe toezichtstaken. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren