Blogs

Een week of twee geleden, om precies te zijn op 30 april, was er bij de NOS Nieuwsuur uitgebreid aandacht voor de plannen van NUON om zijn energiecentrale op gas, kolen en biomassa in de Eemshaven om te bouwen tot een superbatterij voor de opslag van duurzame energie. Ondanks dat de aanleiding voor deze transitie minder fraai is, namelijk de verliezen die NUON lijdt op de centrale, is de alternatieve (duurzame) functie ervoor natuurlijk een hele mooie.

Auteur(s)

Voor de bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen per opslagvoorziening opslaan, moet aan de hand van categorieën en hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden bepaald op welk PGS15-beschermingsniveau de opslagvoorziening moet worden uitgevoerd. Als op basis van tabel 4.1 van PGS 15 het beschermingsniveau 1 moet zijn, moet de vergunninghouder beschikken over een zogenaamd uitgangspuntendocument (UPD). In de nieuwe PGS 15 is voor het eerst aan dit UPD een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze zijn weergegeven onder paragraaf 4.8.2.

Auteur(s)

Vorige week mocht ik namens de Vereniging van Veiligheidsadviseurs op de beurs Transport & Logistics een presentatie geven over de nieuwe PGS 15. Veel aandacht is besteed aan het nieuwe hoofdstuk 10 over tijdelijke opslag. Conform dit hoofdstuk is de binnen het bedrijf aanwezige deskundigheid bepalend voor de verschillende vormen van tijdelijke opslag. Voorheen was de tijdsduur bepalend (korter of langer dan 48 uur).  Het is duidelijk dat de rol van de veiligheidsadviseur door het nieuwe hoofdstuk 10 belangrijker is geworden.

Auteur(s)

Eind december 2011 is de nieuwe PGS 15 verschenen. Het betreft een zogenaamde partiële actualisatie: alle errata van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen en een aantal onduidelijkheden zijn opgeheven. Niet zo spannend allemaal. Eén wijziging springt er wel uit: het nieuwe hoofdstuk 10, over tijdelijke opslag.

Tijdelijke opslag is de hete brij waar al meer dan tien jaar in CPR 15/PGS 15 omheen gedraaid werd.

Auteur(s)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft op 9 februari jl. zijn rapport uitgebracht over de brand bij Chemie-Pack vorig jaar in Moerdijk. De geconstateerde tekortkomingen op het gebied van naleving van de vergunningen, ontoereikend toezicht door het bevoegd gezag en de kwaliteit van crisisbeheersing en crisiscommunicatie zijn in de media al uitgebreid aan de orde geweest.

Eén constatering van de Onderzoeksraad breng ik graag onder de aandacht.