Vincent van der Vlies

Sinds de publicatie van de cijfers van Prorail ligt het Basisnet Spoor onder vuur in de politiek en de media. De risicoplafonds blijken overschreden te zijn. Staatssecretaris Dijksma heeft analyses gepresenteerd en mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven, maar er zijn dieperliggende oorzaken aan te wijzen.

Adviesbureau Arcadis heeft recentelijk onderzoek gedaan naar risicobeheersing bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en water bij zeven sluitcomplexen. In plaats van de traditionele, kwantitatieve berekening van risico's ging men hierbij uit van een kwalitatieve benadering.

Magazine editie

Naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren heeft de Gemeente Breda een studie laten uitvoeren rond het stationsgebied. Het onderzoek richtte zich op maatregelen om te voorkomen dat er na een ongeval gevaarlijke stoffen via het riool verspreid worden. De crisisbestrijding blijkt onder de grond te weinig aandacht te krijgen.

Op 1 januari 2014 zal de Wet Basisnet van kracht worden. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van wat het Basisnet voor alle partijen gaat betekenen, zowel aan de ruimtelijke zijde als aan de vervoerszijde.

Magazine editie

De aandacht voor risico's bij het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor is de laatste jaren toegenomen. Dit artikel beschrijft een promotie-onderzoek naar veiligheidsbeleid in relatie tot stedelijke ontwikkeling langs het spoor. Ook wordt de relatie met het Basisnet gelegd.