Stephan van der Loos en Nils Rosmuller

Magazine editie

ADR-chauffeurs in Nederland verkeren dagelijks in potentieel gevaarlijke situaties, waarbij het van cruciaal belang is dat ze veilig gedrag vertonen. Dat gedrag is te beïnvloeden door de wijze waarop ze risico's interpreteren. Onderzoek heeft nu aangetoond welke factoren hierbij een rol spelen.