Sipke Baarsma

Auteur(s)

In het interview komt deze keer milieu-advocaat André Gaastra aan het woord. Hij praat over toezicht op milieu en veiligheid en constateert dat de overheid hierbij vaak 'nerveus' optreedt. Ook ziet hij een weg om hiermee om te gaan.

Auteur(s)
Magazine editie

Uit rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat er de afgelopen jaren erg veel overtredingen van de ADR-voorschriften waren bij het transport van ziekenhuisafval. Gelukkig was het bij de herinspectie in 2013 veel beter gesteld met de naleving.

Auteur(s)

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad over Odfjell publiceert Gevaarlijke Lading in dit nummer een interview met emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale. Hij pleit voor onafhankelijk toezicht en de invoering van één Veiligheidswet.