Robert Tieman en Alan Dirks

Magazine editie

Deze zomer is de nieuwe PGS 29 gepubliceerd, voor grote opslagtanks voor aardolieproducten. Maar daarmee is het proces nog niet afgerond. De volgende stap is PGS Nieuwe Stijl. Daarnaast beoordeelt de overheid nu het voorstel van het bedrijfsleven voor de Normatieve Risicomethodiek. PGS 29 in de volgende fase.

Magazine editie

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29 herzien - een proces dat heel wat voeten in de aarde heeft. Bedrijven willen de gelegenheid hebben gelijkwaardige oplossingen aan te bieden op basis van een risicobenadering, maar een strikte interpretatie van PGS 29 laat dat (nog) niet toe. Ook is er een aantal concrete herzieningspunten waarover overheid en bedrijfsleven nog geen consensus hebben bereikt.