Rob van Uffelen

De International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code) bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, in tanks en tankcontainers. In de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) komen de afspraken terzake tot stand. Wat brengt de nieuwste editie, amendement 39-18?

In de zojuist uitgekomen Gevaarlijke Lading nummer 3 staat een artikel van EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (blz. 14). Als een Europeaan dit leest, zou het grotendeels kunnen kloppen. Nu ben ik naast Europeaan, ook Nederlander.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Ook voor het zeevervoer van gevaarlijke stoffen verandert er per 1 januari a.s. weer een en ander in de regelgeving. De huidige editie 37-14 van de IMDG Code mág dan nog gebruikt worden, maar u kunt ook al de regels van de nieuwe editie 38-16 toepassen. Een korte impressie van de belangrijkste wijzigingen.

Magazine editie

Enkele weken geleden heeft Deltalinqs een workshop georganiseerd over de nieuwe Bijlage V bij het Marpol-verdrag. Daarin is bepaald dat ladingresten die schadelijk zijn voor het maritieme milieu niet meer overboord gezet mogen worden. Dit heeft gevolgen voor alle partijen in de keten.

Dit jaar verschijnt de nieuwe versie van de richtlijnen voor het stuwen van laadeenheden, de zogenaamde CTU Code. Daarin wordt onder andere ingegaan op de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de keten. Een toelichting.

Magazine editie

De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee loopt qua officieel ingangsjaar niet gelijk met de andere modaliteiten, maar wel qua ingangsjaar voor vijwillige toepassing: ook de IMDG Code 37-14 mag vanaf 1 januari a.s. gebruikt worden. Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Eind februari is de Duitse Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU) met het onderzoekrapport gekomen naar de brand en explosie aan boord van de MSC Flaminia op 14 juli 2012 op de Atlantische Oceaan en de daarop volgende ontwikkelingen. Een samenvatting van het rapport leest u hieronder.

In september vond de achttiende DSC-vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) plaats. Op basis van het verslag van deze vergadering zet de auteur de belangrijkste onderwerpen op een rij.

De IMDG Code wordt per 1 januari 2013 gewijzigd, maar dit amendement 36-12 wordt pas in 2014 verplicht. Er zijn een aantal grote en veel kleine wijzigingen. Dit artikel behandelt de meest opvallende.