Piet Pasveer

Auteur(s)

Voor de bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen per opslagvoorziening opslaan, moet aan de hand van categorieën en hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden bepaald op welk PGS15-beschermingsniveau de opslagvoorziening moet worden uitgevoerd. Als op basis van tabel 4.1 van PGS 15 het beschermingsniveau 1 moet zijn, moet de vergunninghouder beschikken over een zogenaamd uitgangspuntendocument (UPD). In de nieuwe PGS 15 is voor het eerst aan dit UPD een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze zijn weergegeven onder paragraaf 4.8.2.

Auteur(s)

Vorige week mocht ik namens de Vereniging van Veiligheidsadviseurs op de beurs Transport & Logistics een presentatie geven over de nieuwe PGS 15. Veel aandacht is besteed aan het nieuwe hoofdstuk 10 over tijdelijke opslag. Conform dit hoofdstuk is de binnen het bedrijf aanwezige deskundigheid bepalend voor de verschillende vormen van tijdelijke opslag. Voorheen was de tijdsduur bepalend (korter of langer dan 48 uur).  Het is duidelijk dat de rol van de veiligheidsadviseur door het nieuwe hoofdstuk 10 belangrijker is geworden.

Auteur(s)

Eind december 2011 is de nieuwe PGS 15 verschenen. Het betreft een zogenaamde partiële actualisatie: alle errata van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen en een aantal onduidelijkheden zijn opgeheven. Niet zo spannend allemaal. Eén wijziging springt er wel uit: het nieuwe hoofdstuk 10, over tijdelijke opslag.

Tijdelijke opslag is de hete brij waar al meer dan tien jaar in CPR 15/PGS 15 omheen gedraaid werd.

Auteur(s)
Magazine editie

Hoe is de herziene versie van PGS 15 in het werkveld ontvangen? Piet Pasveer legt zeven stellingen voor aan drie direct betrokkenen uit de praktijk: Robert Mout (DCMR Milieudienst Rijnmond), Jos Dingemans (VNCI) en Leon Smulders (Van den Anker).

Auteur(s)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft op 9 februari jl. zijn rapport uitgebracht over de brand bij Chemie-Pack vorig jaar in Moerdijk. De geconstateerde tekortkomingen op het gebied van naleving van de vergunningen, ontoereikend toezicht door het bevoegd gezag en de kwaliteit van crisisbeheersing en crisiscommunicatie zijn in de media al uitgebreid aan de orde geweest.

Eén constatering van de Onderzoeksraad breng ik graag onder de aandacht.