Pehr Teulings

Auteur(s)
Magazine editie

Kennis(behoud) binnen de organisatie wordt steeds belangrijker. Branchevereniging Votob heeft de specifieke behoeften van de tankopslagsector op het gebied van arbeid en onderwijs in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een branchespecifieke opleiding voor tankopslagoperators.

Auteur(s)
Magazine editie

LPG (liquefied petroleum gas) zal naar verwachting een belangrijke plaats gaan innemen in de brandstofmix van de toekomst. De brandstof is schoon en milieuvriendelijk, en er is ook een bio-variant in aantocht. Tegelijkertijd is LPG zeer brandbaar en vluchtig. Veiligheid verdient dus wel de aandacht. 

Auteur(s)
Magazine editie

Een jaar of zeven geleden is begonnen met het opstellen van het Basisnet: een aantal routes waarlangs gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water vervoerd mogen worden. Nu lijkt het bijna zover: per 1 januari zal naar verwachting de Wet Basisnet van kracht worden. Een overzichtsartikel.

Auteur(s)

In 2010 is het Platform Gassen in Containers (PGIC) opgericht. Inmiddels heeft het een aantal handvatten ontwikkeld om bedrijven te helpen veilig te werken met zeecontainers zonder het logistieke proces te veel te dwarsbomen.