Nils Rosmuller

Kortgeleden heeft het IFV een handreiking opgesteld voor globaal het eerste kwartier na een incident met gevaarlijke stoffen op de weg. Dan is het voor de hulpverleners ter plekke namelijk niet duidelijk wat ze precies moeten doen. In deze acute fase draait het om een snel en adequaat beeld van het incident.