Nils Rosmuller en Hans Spobeck

Magazine editie

LNG en waterstof worden steeds meer gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Maar tot voor kort was er nog weinig aandacht voor de risicobeheersing en incidentbestrijding rond deze brandstoffen. Het IFV pleit ervoor deze brandstoffen pas (grootschalig) in te voeren als hiervoor goede richtlijnen voor hulpdiensten zijn.

(Ernstige) incidenten met gevaarlijke stoffen gebeuren in Nederland gelukkig slechts zeer zelden, mede dankzij de activiteiten risicobeheersing en crisisbeheersing. Bij deze activiteiten is een veelheid aan partijen betrokken, maar in de verbinding hiertussen valt nog wel een en ander te verbeteren.