Margreet Oprel

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Magazine editie

In april heeft weer het jaarlijkse operationele RID-overleg van de VNCI, ProRail en DB Cargo plaaatsgevonden. Daarbij worden alle actualiteiten rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. DB Cargo presenteerde de laatste stand van zaken op het gebied van druppellakkages.

Op dit moment vinden in België de zogenoemde RID Roadshows plaats: studiedagen rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in België. Vanuit Nederland verzorgt vervoerder DB Schenker Rail daar een presentatie over de controles die zij uitvoert op ketelwagens.