Marco van den Berg

Magazine editie

De zeventig containers die recentelijk uit Tianjin zijn aangekomen in de Rotterdamse haven, zouden besmet kunnen zijn met vrijgekomen chemische stoffen of vervuilde neerslag. Daarom hebben de gezamenlijke inspectiediensten een plan van aanpak opgesteld om de containers te controleren.