Macco Korteweg Maris

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De bundeling van wetten en de beoogde vereenvoudiging noopt tot een duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Geen eenvoudige klus vanwege het grote aantal PGS-richtlijnen. Wim Schouten vertelt over de PGS 28, Macco Korteweg Maris gaat nader in op de herziene PGS 15 en Edwin de Roij laat zijn licht schijnen over de nieuwe PGS 31.

Magazine editie

Per 1 januari jl. is het ADR - de grondslag voor PGS 15 - weer gewijzigd. Reden voor een kort overzicht van de wijzigingen die van invloed zijn op PGS 15.

Magazine editie

Naar aanleiding van een aantal spoorincidenten hebben de VNCI en DB Schenker een nieuwe checklist van Cefic toegelicht, om de zogenaamde druppellekkages van treinwagons te voorkomen. De meningen van drie van de betrokken partijen.