Louise Wagenaar

De komende CTGG-Voorlichtingsdag (Utrecht, 25 november) is op een industriële locatie. Naast het Amsterdam-Rijnkanaal, naast de spoorverbinding Amsterdam – Utrecht en op kleine afstand van rijksweg A2, op het bedrijventerrein Lage Weide/Maarssen.