Louise Wagenaar

Per 1 januari jl. is het ontgassingsverbod voor de binnenvaart in Zuid-Holland uitgebreid met een aantal benzeenhoudende stoffen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft de gevolgen hiervan voor de benodigde ontgassingscapaciteit en kegelligplaatsen onderzocht en gepubliceerd.

Veiligheid staat allang hoog in het vaandel bij veel Nederlandse Brzo-bedrijven, maar beveiliging (security) krijgt nog steeds te weinig aandacht en wordt veelal beschouwd als noodzakelijk kwaad. Hoogleraar Genserik Reniers vindt dat beveiliging een volwassen domein moet worden in de chemische industrie.

Magazine editie

In september vond voor de tweede keer het seminar over de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart plaats. Veel verschillende gezichtspunten, initiatieven en technieken passeerden de revue. Een impressie van deze informatieve dag.

In maart vorig jaar heeft zich een dodelijk ongeval voorgedaan op het Nederlandse zeeschip de Hudsonborg: de eerste stuurman is door zuurstofgebrek om het leven gekomen in het ladingruim van het schip. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ongeval onderzocht, en concludeert dat de procedure voor ladingcontrole niet bij de praktijk aansluit.

Sinds de brand op het emplacement Kijfhoek zijn er twee inspectierapporten verschenen over de informatievoorziening over gevaarlijke stoffen op spooremplacementen. Ook het tweede rapport constateert dat deze informatie (nog) onvoldoende is. Marktpartijen en politiek reageren hierop.

Twee jaar na de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid heeft Gevaarlijke Lading een interview met een van de oprichters: programmamanager Hans Spobeck. Hij vertelt wat het expertisecentrum in die twee jaar heeft bereikt, en (nog) niet bereikt.

Magazine editie

Op 19 mei jl. hield verladersorganisatie EVO voor de tweede maal de Vakdag gevaarlijke stoffen. Hierbij werd de prijs voor de veiligheidsadviseur van het jaar gelanceerd. Een verkiezing om dit belangrijke beroep in het zonnetje te zetten.

Magazine editie

Na jarenlange voorbereiding is het Basisnet op 1 april jl. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor gemeenten en voor de transportsector. Kenniscentrum Infomil geeft een toelichting op wat de partijen te wachten staat.

Eind vorig jaar is het onderzoek gepubliceerd naar het spoorongeval in Wetteren. In een interview met deskundigen Henk Bril en Patrick Herchuelz geven zij hun visie op de onderzoeksresultaten.

Het kabinet is bezig met een vernieuwing van het omgevingsrecht. Dick van den Brand van Gasunie is gesprekspartner in de totstandkoming van dit nieuwe beleid voor externe veiligheid. "Met z'n allen kunnen we er een win-winsituatie van maken, dus geef dit initiatief een kans!"