Louise Wagenaar

Magazine editie

Na het onderzoeksrapport in 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid recentelijk een tweede rapport gepubliceerd dat betrekking had op tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Maar dan nu om te achterhalen of Brzo-bedrijven voldoende gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen uit 2013.

Magazine editie

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

Deze Op reis toont een bord op een opslagvoorziening direct naast de Klaagmuur in Jeruzalem.

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

Eind vorig jaar is een binnenvaartschip dat benzeen vervoerde tegen een stuw in de Maas gevaren. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid benzeen vrijgekomen, maar het had veel erger kunnen aflopen, zo stellen veiligheidsdeskundigen.

Op 1 januari 2017 worden in het ADN wederom een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Om u alvast hiermee kennis te laten maken, stelt Gevaarlijke Lading een whitepaper ter beschikking met een samenvatting van de wijzigingen. De inhoud van de whitepaper is afkomstig uit het Praktijkboek ADN © Sdu. Auteur: mr. J.G. Buissing.
Meer informatie en bestellen: www.sdu.nl

De vereniging VNCW voor de PGS 15-opslag heeft de Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS 15- en BRZO-bedrijven samengesteld. De best practice is bedoeld als leidraad aan de hand waarvan deze bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.

Magazine editie

Eerder dit jaar bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet op de omleidingsroutes van de Betuweroute overschreden worden. Dit onder andere vanwege de aanleg van het Derde Spoor in Duitsland. Nu heeft staatssecretaris Dijksma een pakket maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Magazine editie

Ook dit jaar is er weer een Themamiddag ADN gehouden, zoals gebruikelijk georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Sdu (uitgever van Gevaarlijke Lading). Centrale thema’s dit jaar: ADN 2017 en explosieveiligheid. Een zeer informatieve middag met veel kennisoverdracht, maar ook saamhorigheid.