Lijdia Pater-de Groot

Men werkt momenteel hard aan de Nederlandse vertaling van het ADN 2015. Een mooi moment om eens stil te staan bij de taal van regelgeving zoals het ADN. Is de Nederlandse overheid verplicht teksten van internationale verdragen om te zetten in het Nederlands?

Het Europees Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) heeft meerdere doelen. Naast  vergroting van de veiligheid en bescherming van het milieu, is het ook de bedoeling dat de handel en het vervoer mogelijk wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door eisen te standaardiseren. In Nederland moet regelgeving als het ADN duidelijk, uitvoerbaar, controleerbaar en effectief zijn. Het ADN lijkt niet altijd aan al deze criteria te voldoen. Het is complexe regelgeving.

De tweejaarlijkse wijziging van de wetgeving voor het vervoer van gevaarljike stoffen komt er weer aan. Voor de binnenvaart betekent dit onder andere nieuwe ADN-regels voor vluchtwegen. En voor de iets langere termijn ligt er een voorstel voor het veilig vervoer van koelcontainers in combinatie met gevaarlijke stoffen.