Jan Grimbergen

Voor spoorwegemplacementen waar gevaarljke stoffen worden gerangeerd bestaan op dit moment nog geen uniforme wettelijke regels. Daar moet verandering in komen. Een projectteam werkt aan nieuwe landelijke afspraken op het gebied van omgevingsveiligheid rond emplacementen.