Ivo Erens en Wim van Dongen

Magazine editie

In dit artikel leggen Ivo Erens en Wim van Dongen uit wat de relatie is tussen CLP enerzijds en ADR en PGS 15 anderzijds. Alhoewel het eerste voor gebruik is, en het tweede voor vervoer/opslag, raken beide soms toch met elkaar verweven. Helaas is op de derde bladzijde in het blauwe kader een fout geslopen: hier had geen CLP-label moeten staan, maar het vervoersetiket voor giftige stoffen: vervoersetiket 6.1