Henk Bril

Auteur(s)
Magazine editie

Waarom krijgt het ene incident veel media-aandacht en het andere niet? Er is soms geen touw aan vast te knopen ...

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril benadrukt in zijn column het belang van het Basisnet Spoor.

Auteur(s)
Magazine editie

In deze column geeft Henk Bril zijn visie op de gang van zaken rond het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Chemie-Pack.

Auteur(s)

Deze keer gaat Henk Bril in op het actieplan 'Veiligheid Voorop', en reflecteert hij op de haalbaarheid ervan en de mogelijke rol die de overheid daarin kan spelen. 

Auteur(s)
Magazine editie

De column van Henk Bril gaat deze keer over Wieger Visser, die vlak voor het ter perse gaan van dit nummer overleden is.