Henk Bril

Auteur(s)

In zijn column herdenkt Henk Bril een oud-collega en een van 'de grote vier' op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen: Jan van der Zwaard.

Auteur(s)

In deze column verbaast Henk Bril zich over het inspectierapport van een controleactie van een trein met gevaarlijke lading in Duitsland. 

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril geeft in zijn column zijn mening over de berichtgeving in de media over incidenten met verschillende modaliteiten. Hij vindt dat het spoorvervoer in de hoek zit waar de klappen vallen.

Auteur(s)

Deze keer maakt Henk Bril een vergelijking tussen Nederland en Canada. Hij vraagt zich af of de treinramp die daar recentelijk heeft plaatsgevonden ook in Europa of zelfs Nederland zou kunnen plaatsvinden.

Auteur(s)
Magazine editie

In deze column laat Henk Bril zich uit over de 'modal shift' - het overstappen van de ene op de andere modaliteit - en dan met name van spoorvervoer naar binnenvaart.

Auteur(s)
Magazine editie

Deze keer belicht Henk Bril de gang van zaken bij een incident tijdens het lossen van een bulkcontainer. En hoe het mis heeft kunnen gaan.

Auteur(s)

In zijn column beschrijft Henk Bril dat een verlader bij een (klein) incident de procedures niet correct heeft gevolgd, maar daarvoor de hand volledig in eigen boezem steekt.

Auteur(s)

In deze column neemt Henk Bril afscheid van Jo Wasserman, oud-columnist en medeoprichter van Gevaarlijke Lading.

Auteur(s)
Magazine editie

Deze column beschrijft de gang van zaken bij een ongeval met een LPG-tankwagen en de reactie daarop via LinkedIn.

Auteur(s)

Henk Bril hekelt de berichtgevingen in de media over het vervoer van gevaarlijke stoffen.