Henk Bril

Auteur(s)

In deze column heeft Henk Bril het over gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de keten. Bij een workshop met veiligheidsprofessionals bleek dit 'partnership in de keten' - een van de pijlers van Veiligheid Voorop - in de praktijk tegen te vallen.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril vertelt over een incident met IBC's. Deze waren gevuld met een aardolieproduct met net wat andere specificaties dan verwacht: verpakkingsgroep I in plaats van II. Het product had dus niet in een IBC gemogen.

Auteur(s)

In deze editie geeft Henk Bril zijn visie op een aantal recente stellingnames van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril belicht in zijn column de positieve kant van het basisnet: Responsible Care én Veiligheid Voorop. Maar het buitenland moet ook doordrongen zijn van het nut ervan.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril benadrukt in zijn column het belang van samenwerking tussen dienstverleners bij het bestrijden van een incident met gevaarlijke stoffen.

Auteur(s)

In dit nummer geeft Henk Bril zijn oordeel over een lobbyfilm van de gemeente Rheden. Die film is bedoeld om de nationale politiek te wijzen op de gevolgen van (extra) goederenvervoer over de IJssel. Bril vindt dat iedereen dan wel een eigen rampenfilm kan gaan maken.

Auteur(s)

In deze column heeft Henk Bril het over het verschil tussen middelvoorschriften en doelvoorschriften, en wijst hij ons op het gevaar van doelvoorschriften.

Auteur(s)

Henk Bril beschrijft in zijn column dat de kennis over schaliegas bijgesteld is. En schaliegas was nou juist de oorzaak van allerlei ongevallen in Amerika en Canada.

Auteur(s)
Magazine editie

In deze column belicht Henk Bril recente en minder recente ontwikkelingen binnen de organisatiestructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteur(s)
Magazine editie

In zijn column geeft Henk Bril zijn visie op de problematiek van het nu zo actuele ontgassen in de binnenvaart.