Hans Van der Maat

In de luchtvaart bestaat al een aantal jaren grote bezorgdheid over het vervoer van lithiumbatterijen. Er is een aantal incidenten geweest, waarbij deze batterijen betrokken waren. Dit artikel licht de ICAO/IATA-wijzigingen toe die naar aanleiding van deze onrust zijn doorgevoerd.

Magazine editie

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per vliegtuig zijn de omstandigheden heel anders dan bij vervoer over land of water. Daardoor zijn de verpakkingsvoorschriften ook grotendeels anders dan bij de andere modaliteiten. In dit artikel worden deze afwijkingen op een rijtje gezet.

Op 29 april j.l zijn de nieuwe voorschriften voor de beveiliging van luchtvracht in werking getreden.  Opgemerkt wordt dat deze voorschriften gelden voor alle luchtvracht, dus niet alleen voor gevaarlijke stoffen!

Voor de verladers van luchtvracht zijn de volgende wijzigingen van belang:

1.    Status bekende afzender

Eind 2009 was het dan weer zover, na in 1999 en 2004 de examens voor veiligheidsadviseur weg, spoor en binnenwateren te hebben afgelegd was ik weer aan de beurt.

Tijdelijke blog