Hans Van der Maat

Sinds een aantal jaren neemt het CBR, divisie CCV, dat is aangewezen als bevoegde instantie om het examen Veiligheidsadviseur af te nemen, deze examens volledig elektronisch af. SCS Training & Consultancy heeft hier nu online proefexamens bij ontwikkeld, waarmee de cursist zich niet alleen inhoudelijk beter kan voorbereiden op het examen, maar ook vertrouwd kan raken met de wijze van online bevraging.

Hans van der Maat

Ieder jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de ICAO Technical Instructions en de Dangerous Goods Regulations van IATA. De wijzigingen voor 2019 zijn op zichzelf niet zo ingrijpend als in andere jaren, maar bevatten aanpassingen op bijna alle secties.

Magazine editie

“Een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen begint met een goede opleiding”, is een stelling die iedereen die met dit specifieke vervoer te maken heeft zal onderschrijven. Maar wat is een goede opleiding? In de luchtvaart stapt men over van traditionele opleidingen naar een competentiegebaseerde aanpak.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Per 1 januari 2017 worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de Technical Instructions van ICAO en de Dangerous Goods Rrgulations van IATA. Wijzigingen uit het 'oranje boek', maar ook luchtvaartspecifieke zaken. De Belangrjikste worden hier opgesomd.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt één keer per twee jaar gewijzigd, maar er zijn ook weleens tussentijdse wijzigingen. Nu gaat er per 1 april a.s. een aantal dingen veranderen ten aanzien van het transport van lithiumbatterijen.

Zoals ieder jaar worden per 1 januari a.s. de gewijzigde voorschriften van de IATA Dangerous Goods Regulations van kracht. In nummer 1/2014 is daar al uitgebreid aandacht aan besteed, daarom nu een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen de betrokken overheden ontheffingen en goedkeuringen verlenen. In de luchtvaart kent men een ander systeem hiervoor dan bij de andere modaliteiten.

Eind vorig jaar werd de Dangerous Goods Panel Meeting gehouden, over de ICAO-luchtvaartwetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Zoals al jaren het geval is, draaide het ook nu weer om lithiumbatterijen. Een overzicht van de belangrijkste agendapunten en beslissingen.

De IATA/DGR 2013 bevat alle wijzigingen uit ICAO Technical Instructions 2013-2014 en de aanvullingen daarop van de IATA Dangerous Goods Board. Behalve met betrekking tot de 'vrijgestelde' lithiumbatterijen zijn de wijzigingen niet erg ingrijpend. In dit artikel worden de belangrijkste besproken.