Hans Raemaekers

Vorig jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de Jaarrapportage Handhaving Reach en EU-GHS 2012 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de kwaliteit van de veiligheidsinformtiebladen te wensen overlaat, met name in de verf- en zeepindustrie. Wat vindt het bedrijfsleven van deze bevindingen?

Iedere twee jaar vindt er een herziening van de regels voor de veschillende modaliteiten plaats: ADR, RID, ADN en IMDG. Hoe komen de regels en de wijzigingen tot stand en welke organisaties zijn daarbij betrokken?

Magazine editie

In dit artikel gaat Hans Raemaekers in op de problematiek die ontstaat tussen UN-GHS en EU-GHS, beter bekend onder de afkorting CLP. Tevens bespreekt hij de impact van REACH op de huidige vorm
van de veiligheidsinformatiebladen.

Magazine editie

Er bestaat binnen Europa geen echte standaard voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Hans Raemaekers vergelijkt de Nederlandse, Vlaamse en Duitse opslagvoorschriften met elkaar en breekt een lans voor Europese uniformiteit op dit gebied.

REACH en CLP (EU-GHS) zijn de transportwereld al flink binnengedrongen. Hoewel er nog een aantal overgangstermijnen gelden, is er al een voorzichtige balans op te maken van de eerste gebruikservaringen. In dit eerste deel van het tweeluik zet de auteur samen met Dirk van Well en Macco Korteweg Maris (VNCI) de knelpunten op een rijtje.