Evert van Vliet

Bedrijven waar gewerkt wordt met olieproducten, mogen het (gevaarlijk) afval van deze producten niet zomaar lozen in riool of oppervlaktewater. Daarom maken ze gebruik van een olieafscheidingsinstallatie. Deze afscheiders vragen om regelmatige reiniging en onderhoud.