Erik te Roller

Magazine editie

In de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen heeft Gevaarlijke Lading zijn oor te luisteren gelegd bij een aantal gemeenten. Vooral het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen blijkt hen bezig te houden, vanwege het overschrijden van de risicoplafonds. Andere zaken zoals de Omgevingswet en de bijbehorende nieuwe risicoaanpak is meer voer voor specialisten. Naast het spoorvervoer valt er volgens de politici nog veel te verbeteren aan de communicatie met de mensen die dichtbij het spoor wonen.

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Op dit moment worden de risico's nog berekend op basis van het groepsrisico en het persoonsgebonden risico. In de nieuwe aanpak wordt uitgegaan van het 'schillenmodel', dat naar verwachting meer duidelijkheid en transparantie verschaft. De voor- en nadelen belicht door drie deskundigen.

Drie jaar geleden ging het actieplan Veiligheid Voorop van start, een initiatief van VNO-NCW en een aantal brancheorganisaies om de veiligheid in de hele chemie- en petrochemieketen te verhogen. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de veiligheidscultuur in de bedrijven. Hoever staat het hiermee en wat is er de afgelopen tijd bereikt?

Buisleidingen vormen een ideaal transportmiddel om tonnen brandbare gassen en vloeistoffen te vervoeren: continu, veilig en geruisloos. De Velin en PPS-Pipelines vertellen in dit artikel over groeimogelijkheden en incidentbestrijding van buisleidingen.

Magazine editie

Bedrijfsleven en overheid in Europa zijn bezig met allerlei maatregelen om het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (nog) veiliger te maken. Een beschrijving van een aantal van deze maatregelen. 

De Europese branchevereniging Cefic publiceert binnenkort nieuwe richtlijnen voor transporteurs in de chemiesector op haar website. Deze richtlijnen zijn behaviour based: veel aandacht gaat uit naar het aspect gedrag. Een vooruitblik.

Magazine editie

In december 2012 is het Veiligheidsplan van de branchevereniging VOTOB gelanceerd, met als belangrijk onderdeel de Self Assessment Tool voor tankopslagbedrijven. Veel van die bedrijven zijn voorjaar 2013 bezig de veiligheid van hun eigen bedrijf te onderzoeken aan de hand van deze tool. Een interview met Sandra de Bont, aankomend directeur van de VOTOB.

Meer dan vijftien jaar geleden begon Cefic met het opzetten van een systeem om logistieke dienstverleners te beoordelen op grond van veiligheid en kwaliteit: het Safety and Quality Assessment System (SQAS). Er zijn echter nog veel chemiebedrijven die hier onvoldoende of geen gebruik van maken.