Edwin Schepers

Om je aan te sluiten bij de vereniging Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen (SVGS) moet je de gelijknamige opleiding met goed gevolg afgelegd hebben. Deze opleiding van STC B.V. heeft jongstleden september weer een nieuwe lichting specialisten afgeleverd. Wat behelst deze opleiding allemaal?

Magazine editie

Welke trends zijn herkenbaar in de opleidingsbranche van (vervoer) gevaarlijke stoffen? Je hebt bijvoorbeeld e-learning, blended learning en maatwerk. Een overzicht van de ontwikkelingen vanuit de praktijk van een groot opleidingsinstituut.