Coby Dieke

Auteur(s)
Magazine editie

Een werkgroep van deskundigen onder leiding van het CBR heeft een aantal voorstellen voor het examen Veiligheidsadviseur gedaan. Deze zijn na afstemming met de betrokkenen en de autoriteiten vanaf 1 maart jl. in het examen gerealiseerd.

 

Auteur(s)
Magazine editie

De divisie CCV van het CBR verzorgt de examens Veiligheisadviseur vervoer gevaarlijke goederen. Bij de samenstelling van de examenvragen en de toetsmatrijzen wordt niet over één nacht ijs gegaan: er komen allerlei gremia van deskundigen aan te pas.