Arie den Breejen

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 4-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode juni - juli.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 3-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode april en mei.

Magazine editie

Recentelijk heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over veiligheid en toezicht in de Brzo-sector gepubliceerd. Dit rapport is te veel gericht op de Nederlandse structuren en partijen, terwijl de regelgeving voor gevaarlijke stoffen en het toezicht daarop juist zeer internationaal/Europees van karakter is, zo betoogt de auteur van dit artikel.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 2/2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van begin februari tot eind maart.

In Gevaarlijke Lading 1/2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van half november 2016 tot eind januari 2017. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.

In nummer 5-2016 van Gevaarlijke Lading is het eerste deel verschenen van een tweeluik over de veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen. In dat deel is ingegaan op de belangrijkste rechtsstelsels in verband met activiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit tweede deel gaat over de problemen bij de regulering die voortvloeien uit die rechtstelsels.

In Gevaarlijke Lading 6/2016 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van 1 oktober tot half november 2016. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 5/2016 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5).

Magazine editie

De veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen is omvangrijk en complex. De regelingen zijn gebaseerd op een aantal stelsels met uiteenlopende strekking en herkomst. Dit eerste deel van een tweeluik biedt een 
toelichting op de structuur en opzet. Het tweede deel gaat over problemen doordat regelingen in elkaar grijpen.

In Gevaarlijke Lading 4/2016 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van 15 juni tot 16 augustus 2016. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.