Artikelen

Auteur(s)
Magazine editie

Zowel de CLP-verordening als vervoersregelgeving zoals ADR is gebaseerd op het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties. Toch zijn het in feite twee aparte implementeringszuilen van GHS, wat het voor gebuikers en vervoerders niet eenvoudiger maakt. Een recentelijk gepubliceerd richtsnoer van het Echa schept enige duidelijkheid. De relatie met Arbo-werkpleketikettering blijft echter lastig.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Magazine editie

Het ontgassen van schadelijke stoffen uit binnenvaartschepen is een actueel thema: er komen steeds meer provinciale verboden en de internationale regelgeving hiervoor is afgelopen zomer goedgekeurd. Nu moet de nationale implementatie in Nederland en de omringende landen volgen. Maar daarvoor moeten wel eerst de juiste randvoorwaarden gerealiseerd worden.

Magazine editie

In september was het weer tijd voor de jaarlijkse CBRB Sdu/Gevaarlijke LadingThemamiddag. Waar deze andere jaren geconcentreerd was rond de regelgeving voor (tank)vervoer van gevaarlijke stoffen, passeerden deze keer uiteenlopende onderwerpen de revue: technische regelgeving, certificering van schepen, bijzondere bepalingen voor de passagiersvaart, maar natuurlijk ook de laatste informatie vanuit Genève over het ADN.

Magazine editie

In september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar Meerjarenplan 2018 – 2022 gepubliceerd. Daarin wordt de ingezette koersverandering ‘Koers ILT 2021’ beschreven: de ILT gaat meer risico- en informatiegestuurd te werken. Een van de aspecten daarvan is een verbetering van de vergunningverlening en de dienstverlening.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 5-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode augustus - september.

Magazine editie

In de Staatscourant van 8 juni jl. (2017, 27098) is de Regeling gepubliceerd tot wijzigingen van onder andere de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de artikelen VII, VIII en IX zijn enige wijzigingen opgenomen.

Magazine editie

In het voorjaar van 2018 gaat Gondrand Traffic in Moerdijk een nieuw PGS 15-magazijn voor de opslag van verpakte chemicaliën in gebruik nemen. De engineering is in 2015 gestart en inmiddels is begonnen met de bouw. In alle onderdelen van het project staat de veiligheid hoog in het vaandel.

Magazine editie

Een van de redenen voor de Overheid om de Omgevingswet te maken, is het vereenvoudigen van wetgeving voor het bedrijfsleven. Vandaar ook de slogan ‘Eenvoudig beter’. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2020 in werking treden. Tot die tijd afwachten, is niet verstandig en niet nodig, zo stellen de auteurs van dit artikel.

Magazine editie

In de wereld van gevaarlijke afvalstoffen biedt de regelgeving soms geen duidelijkheid over bepaalde vraagstukken. Ook beschikken de betrokken partijen niet altijd over de benodigde kennis. Daarom is op 15 november 2016 de Werkgroep gevaarlijk afval in het leven geroepen op de ledenvergadering van de VVA, met als belangrijkste doelstelling: kennis delen en samenwerken.