VGS Online en Gevaarlijke Lading gaan samen / een functionele verbintenis

Print     PDF

Onder aan deze pagina vindt u de pdf van het artikel zoals dat verschenen is in Gevaarlijke Lading.

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

Louise Wagenaar

Sdu heeft lange tijd twee websites gehad die betrekking hadden op het vervoer van gevaarlijke stoffen: VGS Online (www.vervoergevaarlijkestoffen.nl) en Gevaarlijke Lading (www.gevaarlijkelading.nl). Eerstgenoemd product maakt al sinds jaar en dag deel uit van het Sdu-portfolio op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen, samen met losbladigen en boeken over onder andere ADR, ADN en RID. Het tweede product – een combinatie van een tijdschrift met een online - heeft Sdu in 2010 overgenomen van uitgeverij Mybusinessmedia.

Dezelfde doelgroep
Om kort te gaan: twee online producten die verschillende informatie bieden over hetzelfde onderwerp. Voor globaal dezelfde doelgroepen: organisaties die vanuit verschillende hoeken te maken hebben met het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld: transport- en opslagbedrijven, toezichthouders, overheden, incidentenbestrijdingsdiensten, toeleveranciers, producenten, opleiders, adviesbureaus en brancheverenigingen. Om die groepen beter te kunnen bedienen, heeft Sdu nu VGS Online en Gevaarlijke Lading samengevoegd tot één veelomvattende portal. De naam: (wederom) Gevaarlijke Lading (zie figuur 1). Dit platform heeft immers al bijna twintig jaar een goede en sterke naam in Nederland en België.


Figuur 1 Homepage van de nieuwe Gevaarlijke Lading

Op de nieuwe portal is alle informatie te vinden die eerst op de afzonderlijke websites stond, en méér. Zo bevatte VGS Online de volledige tekst van het ADR, het ADN, het RID, inclusief de bijbehorende tabellen. In de nieuwe portal is daarnaast ook de IMDG Code opgenomen. In het Engels weliswaar, omdat de zeevaart nu eenmaal een zeer internationale aangelegenheid is. En de tabellen 2017 zijn nu ook in Excel beschikbaar op de nieuwe portal. De stoffenbank (nu genaamd Stoffenchecker, zie figuur 2) heeft meer functionaliteit gekregen:
- De stoffen zijn niet alleen onderverdeeld in de vier modaliteiten, maar daarbinnen ook in verpakkingswijzen: in colli, in tanks, of los gestort. Op deze manier kunnen gebruikers direct zien wat er bijvoorbeeld bij komt kijken als ze UN-nummer 1090 Aceton over de weg willen vervoeren in een tankwagen. Zo sluit de nieuwe stoffenbank beter aan op het vervoersproces.
- De informatie uit de tabellen A was al voorzien van een toelichting en/of link naar de van toepassing zijnde wetgeving. Nieuw is nu dat er daarnaast bij alle stoffen veel meer informatie wordt gegeven, bijvoorbeeld over de uitrusting, de documenten, opleiding, bemanning, en meer. Alles met links naar de betreffende randnummers in de wetgeving.
- Gebruikers kunnen een lijst met favoriete stoffen aanmaken. Dat is handig voor organisaties die steeds met dezelfde paar stoffen te maken.


Figuur 2 Stoffenchecker

Online first
De inhoud van de ‘oude’ Gevaarlijke Lading is ook ‘meer dan’ bewaard gebleven: het dagelijks nieuws, de blogs van deskundigen uit het werkveld, en de redactionele artikelen in het tijdschriftarchief nemen nog steeds een prominente plaats in. Nieuw is dat de artikelen niet meer ná verschijning van het tijdschrift op de online worden geplaatst, maar eerder: zodra overeenstemming met de auteur(s) is bereikt over tekst en beeld. Online first heet dat principe. En niet alleen als pdf – de voor het tijdschrift opgemaakte vorm – maar ook als html-tekst. De eerste vorm is natuurlijk ideaal om op desktop te lezen, op te slaan en/of te printen. De tweede vorm is prettiger om te lezen op bijvoorbeeld de smartphone. Gebruikers kunnen in ieder geval alle pagina’s die ze bezoeken printen of als pdf opslaan.

Een ander voordeel van de gecombineerde online is dat het nieuws, de blogs en de artikelen nu beter gekoppeld kunnen worden aan de wetgeving. En dan niet alleen ADR, RID, ADN en IMDG Code, maar ook andere relevante regelgeving. Want ook dát is een aanvulling ten opzichte van de vorige websites: ook aanpalende Nederlandse en Europese regelgeving zijn opgenomen. De op dat moment geldende versie van een wet of regeling wordt getoond. En in de rechter kolom is steeds een inhoudsopgave van de wet opgenomen, zodat gebruikers snel erdoorheen kunnen navigeren. Waar mogelijk zijn binnen de wetten relevante links aangebracht.

Zoekopdracht
Al met al biedt de nieuwe portal Gevaarlijke Lading de volgende informatiesoorten: nieuws, blogs, artikelenstoffenbankADRRID, ADN,IMDG Code, en overige wetgeving. Een opdracht via het zoekvenster zal dan ook veelal leiden tot zoekresultaten in al deze categorieën, vanzelfsprekend uitgesplitst naar categorie. Zo kan via één ingang uiteenlopende informatie gezocht en gevonden worden. Tenzij de gebruiker zoekt in één van de categorieën – dat is vanzelfsprekend ook mogelijk.
Als extra service voor de VGS-abonnees is een verzameling tools en checklists is in aanleg. De Excel-tabellen van ADR, ADN, RID 2017 en IMDG Code 2016 zijn bijvoorbeeld al beschikbaar. En natuurlijk blijft Gevaarlijke Lading (gratis) whitepapers aanbieden. Wat betreft de nieuwsvoorziening: vanaf nu is niet meer alle berichtgeving voor iedereen vrij beschikbaar, sommige nieuwsberichten en blogs zijn exclusief voor abonnees. Er bestaan verschillende abonnementsvormen voor deze portal (zie kader).

Tot slot heeft de portal ook een nieuwe ‘look and feel’: ze is gebouwd in de Sdu-huisstijl, wat betekent: eenvoudig, strak, functioneel en met weinig beeld. Dit komt de overzichtelijkheid en de leesbaarheid ten goede. Daarnaast is de portal geschikt om te bekijken op desktop, tablet en smartphone. Alles bij elkaar hoopt Sdu met Gevaarlijke Lading een gebruiksvriendelijk alternatief gebouwd te hebben voor de twee bestaande onlines. En dat de gebruiker er veel profijt van zal hebben.

Meer informatie
Er bestaan verschillende abonnementsvormen voor de nieuwe portal Gevaarlijke Lading. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met de Sdu-klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl. U kunt zich ook aanmelden voor een (gratis) webinar, dat tweede helft maart gehouden wordt. Daarbij wordt de inhoud en functionaliteit van de portal getoond en uitgelegd.