Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties juni - juli - augustus 2017

Print     PDF

In Gevaarlijke Lading 4-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode juni - juli. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten. Hierin is ook de maand augustus opgenomen.

Nieuwe wet- en regelgeving juni - juli - augustus 2017