Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

Auteur(s)
Magazine editie

Een column van Henk Bril over de parkeerregeling uit het ADR.

Auteur(s)

Er is veel onduidelijkheid over hoe lege verpakkingen in het afvalstadium correct vervoerd kunnen worden. Dit moet conform het ADR gebeuren. Het huidige ADR biedt twee mogelijkheden waarop dit correct vervoerd kan worden maar de mogelijkheden worden door elkaar en daardoor fout toegepast.

Magazine editie

In de wereld van gevaarlijke afvalstoffen biedt de regelgeving soms geen duidelijkheid over bepaalde vraagstukken. Ook beschikken de betrokken partijen niet altijd over de benodigde kennis. Daarom is op 15 november 2016 de Werkgroep gevaarlijk afval in het leven geroepen op de ledenvergadering van de VVA, met als belangrijkste doelstelling: kennis delen en samenwerken.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril bespreekt TapUp, de nieuwe bezorgdienst van Shell voor brandstoffen. Via een app kun je een tankbeurt bestellen. Een geniaal idee, maar de grote vraag is alleen: voldoet deze nieuwe service aan regelgeving als ADR en Wvgs?

Auteur(s)
Magazine editie

Nu men in Nederland bezig is met de hervorming van het Brzo-toezicht, heeft Gevaarlijke Lading ook haar licht opgestoken over de situatie hiervan in Vlaanderen. Ook daar is (nog steeds) sprake van versnippering van controlediensten. Daar moeten bedrijfsleven en controleurs soms wel hun weg in vinden.

Magazine editie

Bedrijven waar gevaarlijke stoffen getrasnporteerd worden, moeten weer even wennen: per januari van dit jaar is de vernieuwde regelgeving van ADR, RID en ADN van kracht. En vanaf 1 juli a.s. is deze verplicht. Hoe gaan bedrijven met deze tweejaarlijkse wijzigingenrondes om?

Magazine editie

De routering van het wegvevoer van gevaarlijke stoffen is niet goed geregeld, zo bleek een paar jaar geleden uit onderzoek. Wat onder andere ontbreekt, is een digitale landelijke routeringskaart. Daar leek vorig jaar schotin te zitten dank de Rijksdienst voor hetWegverkeer, maar het ministerie van Infrastructuur en Milieu lijkt nu roet in het eten te gooien.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is in Nederland het orgaan dat ontheffingen en toestemmingen verleent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat zijn dat precies en in welke situatie kunt u deze aanvragen?

Magazine editie

Zoals iedere twee jaar worden ook per 2017 weer vele wijzigingen doorgevoerd in het ADR. Er komen weer nieuwe UN-nummers bij, vrijstellingen en bijzondere bepalingen worden gewijzigd, de kenmerking en etikettering van lithiumbatterijen wordt geregeld, evenals het afnemen van elektronische examens. Een samenvatting.

Een van de meer dan 150 arbocatalogi is de Arbocatalogus Afvalbranche. Een substantieel deel hiervan heeft betrekking op gevaarlijk afval. Uitgebreid wordt beschreven hoe te werk gegaan kan worden bij het inzamelen en bewerken van gevaarlijk afval.