Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

Magazine editie

In juli van vorig jaar is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gepubliceerd; in maart van dit jaar de Regeling risico’s zware ongevallen. In oktober verschijnt naar verwachting ook PGS 6, de uitwerking voor de praktijk van het Brzo 2015 en de Rrzo. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van PGS 6:2016.

Magazine editie

De veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen is omvangrijk en complex. De regelingen zijn gebaseerd op een aantal stelsels met uiteenlopende strekking en herkomst. Dit eerste deel van een tweeluik biedt een 
toelichting op de structuur en opzet. Het tweede deel gaat over problemen doordat regelingen in elkaar grijpen.